Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 9)

HERAT9.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 978-9949-544-61-5

Ilmumisaeg: 2015

Kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel
Toimetanud Janika Oras
Kujundanud Krista Saare

CD „Muhulaste lauluvara 20. sajandi alguses“, DVD „Muhu laule, tantse ja laulumänge“, tekstivihik 35 lk.

Kogumikus leiduvad palad on salvestanud koostaja aastatel 1974–1975 koos välitöökaaslastega Eesti Rahvaluule Arhiivist, aastal 1984 koos Tallinnfilmi võttegrupiga ning aastal 1994 koos Eesti Televisiooni võttegrupiga.
CD tutvustab muhulaste rikkalikku lauluvara 20. sajandi alguses. Lauldi veel vanu regivärsilisi hälli- ja lastelaule, samuti mõnda meeste regilaulu. Põhiosa repertuaarist moodustasid uuemad rahvalaulud: ballaadid, ringmängu- ja tantsulaulud, lüürilised laulud kodusaarest ja muhulaste eluolust, humoristlikud meeste külalaulud, meremehe- ja sõdurilaulud jm. Leidub näiteid nii üksilaulust kui ka duettidest, eriti tähelepanuväärsed on aga suurema meesteseltskonna esitused. Meeste kooslaulus on jõudu ja väge, võimalus selliselt meestelaule jäädvustada oli eesti rahvaluulekogumise ajaloos harukordne.

DVD-l saab mehi laulmas ka näha, samuti leidub näiteid laulumängudest, nagu „Ätsemäng“, „Kiigeveski“, „Siimu sulane“ jm. Tantsurühma „Ätsed“ naised esitavad tantse, mida mäletavad oma noorusest, neid saadab kapell „Laulusõbrad“.

Väljaannet täiendab raamat „Muhumaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse II).

Ilmunud ka 2018 täiendatud veebiväljaandena: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/muhu/Kuula helinäidet: „Oh sa armas aeg nüid aga…“ („Sepa maja“).
Laulavad Villem Saarik (snd 1909), Bernhard Tuulik (snd 1914), August Vokk (snd 1913), Mihkel Alt (snd 1905), Vassili Väli (snd 1906) ja Vassili Oidekivi (snd 1905). Salvestanud Ingrid Rüütel, Ottilie Kõiva, Kristi Salve ja Olav Kiis Suuremõisa külas 1974.