Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti rahvamuusika antoloogia

Veebiväljaanne

HERA3veeb.jpg

Autor: Koostanud Herbert Tampere, Erna Tampere, Ottilie Kõiva

ISSN/ISBN: 978-9949-586-00-4

Ilmumisaeg: 2016

Toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv

Väljaanne on ilmunud 2015. ka veebiväljaandena http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/