Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Hiiumaa rahvalaulud, pillilood ja tantsud / Traditional Songs, Instrumental Pieces and Dances of Hiiumaa (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 11)

HERA11.jpg

Autor: Helen Kõmmus

ISSN/ISBN: 978-9949-586-39-4

Ilmumisaeg: 2017

Koostaja / Compiler Helen Kõmmus
Toimetaja / Editor Janika Oras
Keeletoimetaja / Language editor Kadri Tamm
Tõlge inglise keelde / Translation into English Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš
Helirežii ja CD master / Sound production and CD mastering Jaan Tamm
Videomontaaž ja DVD master / Video editing and DVD mastering Janno Simm, Jaan Tamm
Kujundus ja küljendus / Design and layout Krista Saare

Kogumik pakub huvilistele valikut Hiiumaa vanemast ja uuemast muusikapärimusest enam kui saja aasta lõikes. Heli- ja videoplaadile on koondatud hiidlaste rahvakultuurile iseloomulikumad laulu-, pillimuusika- ja tantsunäited ajavahemikust 1908–2017. Nende hulgas on Hiiumaa meremehe Jüri Bruusi 1908. aastal mängitud hiiu kandle lood, mis on teadaolevalt vanimad eesti rahvamuusika helisalvestused, Eesti kuulsaima torupillimehe Juhan Maakeri ehk Torupilli Jussi 1921. aastal lauldud tantsulaulud ja mängitud pillilood, legendaarse Hiiumaa rahvalauliku ja rahvaluulekoguja Elli Küttimi 1979. aastal esitatud rahvalaulud ja -jutud, mitmed heli- ja videonäited Hiiumaa rahvatantsu kuningaks peetud hiiu valtsist ning seni avaldamata unikaalsed tummfilmikaadrid Keele ja Kirjanduse Instituudi 1959. aasta Hiiumaa rahvaluule-ekspeditsioonist.


Kuula helinäidet: „Sõua paati, jõua laeva“. Regilaul „Imemaa“. Laulis Leena Elmi, 1864–1954, Kassari, Taguküla k. Salvestas Herbert Tampere 1933.


Kuula helinäidet: „Labajalavalss“ . Hiiu kandlel mängis Jüri (Georg) Bruus, Hiiumaa. Salvestas Otto Andersson Helsingis 1908. Helsinki, Sibelius-museo.