Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti valemmõistatused

valemmqistatus.jpg

Autor: Piret Voolaid

ISSN/ISBN: ISBN 9949-418-34-8

Ilmumisaeg: 2004

http://www.folklore.ee/Valemid

630 eesti valemmõistatust, 66 tüüpi

Võrgumonograafia ja andmebaas sisaldab valemmõistatusi Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistest kogudest ja erinevatest trükistest.
Monograafilises uurimuses vaadeldakse mõistatuste perifeeriat mitmesugustest aspektidest: sisu, kujundid, tüpoloogiaprobleemid, innovaatilised muutumisprotsessid.

66 tüübiartiklit esitavad kõik variandid koos topograafia, koguja ja esitaja nime ja teksti üleskirjutamise aastaga, võrdlused lähedaste tüüpide ja teiste rahvaluuleliikidega jm asjakohase. PostgreSQL-andmebaasist võib kasutaja genereerida mõistatusi vastavalt arhiiviteksti kõigile passiandmetele ehk andmebaasi atribuutidele küsimus, vastus, arhiiviviide, koguja, kogumiskoht, kogumisaeg ning märksõna. Tüpoloogiline taksonoomia saab Interneti-leheküljel nähtavaks awk- ja kooriku skriptide abiga.