Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas

rehepapp.jpg

Autor: Mare Kalda, Mare Kõiva jt. XHTML: Saamuel Vesik

Ilmumisaeg: 2005

http://www.folklore.ee/rehepapp/

Rehepapp on Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekti "Eesti folkloori fundamentaalväljaanded (muistendid)" ja muude EKM Folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühma projektide käigus digitaliseeritud tekstide PostgreSQL-andmebaas ja selle veebiväljund. Digitaliseeritud pärimus hõlmab teemasid: hiiud, katk, maa-alused, halltõbi, lendva, Tõnn, mets- ja vetehaldjad, järved, puud, libahunt, aarded, valikteated muude mütoloogiliste olendite, kosmoloogia, loitsude, meediumite kohta. Andmebaas sisaldab ka erinevates usundi- ja jutuväljaannetes avaldatud tekste. Andmebaasina on kasutusel PostgreSQL.
Tekstide andmebaasi lisamine ja veebiväljund on valminud Eesti Kultuurkapitali toetusel.