Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kultuurisild üle Soome lahe. Eesti-Soome akadeemilised ja kultuurisuhted 1918-1944

kultuurisild.jpg

Autor: Sirje Olesk

ISBN: 9949-418-24-0

Välja antud: 2005

Hind: 175.00 EEK

Artiklikogu autoriteks on Eesti ja Soome aja- ja kultuuriloolased (A. Eelmäe, R. Grünthal, H. Ilomäki, O. Kurs, K. Laitinen, A. Lange, R. Majamaa, S. Olesk, M. Orav, R. Pohjola, T. Rosenberg, H. Sepp, S. Suhonen, S. Zetterberg, M. Veiderma). Raamatu sisuks on kontaktide süvavaatlused kahe sõja vahel erialati ning sissevaated oluliste kultuuritegelaste (F. Tuglas, A. Annist, A. Oras, V. Grünthal-Ridala, M. Haavio-P. Mustapää, A. R. Cederberg, E. Enäjärvi-Haavio jt) elutöösse. Materjal tugineb arhiiviuurimustele ja esitab hulgaliselt uusi andmeid soome ja eesti vaimuelu, üliõpilasliikumise, kontaktide jms kohta aastatel 1918-1944. Lisatud on kultuurisündmuste kronoloogia. Rohkesti uudseid fotosid.

Valdkonnad: