Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Väike loomaraamat rahvapärimusest

loomaraamat.jpg

Autor: Mall Hiiemäe

ISBN: 978-9949-677-04-7

Koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe
Illustratsioonid: Mari Hiiemäe
Korrektuur: Kadri Tamm
Küljendus ja kujundus: Pille Niin
256 lk, pehme köide

Käesolevas raamatus tutvustan poolteistsaja aasta jooksul talletatud loomapärimust Eesti Rahvaluule Arhiivist. Valimisse on võetud meie looduskeskkonna 30 imetajaliiki (või suuremat üksust), sealhulgas tavaliste ja hästituntud metsloomade (hunt, jänes) kõrval mõnedki vähemtuntud liigid (naarits, karihiir) või alles hiljuti meie maale ilmunud uustulnukad (kährik, šaakal).

Tekste valides olen rõhku pannud usundilise maailmapildi esindatusele, tekke- ja seletusmuistenditele, samuti eelistasin traditsioonilisi pajatusi ja kogemuslugusid. Nii saab võimalikuks jälgida, kuidas põlvest põlve edasi kantud pärimus ja isiklikult kogetu põimuvad, ent meenutada ka iseenda kokkupuuteid loomariigi esindajatega.
Mall Hiiemäe

Väljaanne on lõppemas. 2021. a. ilmus raamatust 3. trükk.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: