Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Laiuse regilaulud. Vana Kannel XIII

VK13.jpg

Autor: Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras

ISSN: 1406-2267

ISBN: 978-9949-677-45-0

Välja antud: 2019

Koostanud: Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras
Toimetajad: Kanni Labi
Nootide toimetaja: Janika Oras
Keeletoimetus ja korrektuur: Inge Annom, Kadri Tamm
Ingliskeelsete tekstide toimetaja: Kait Tamm
Küljendus: Maris Kuperjanov (tekstid), Pille Niin (illustratsioonid)
Kaas: Paul Luhtein
Sarja peatoimetaja: Janika Oras
880 lk, kõva köide


„Vana Kandle“ XIII köide sisaldab regilaule, mis on kogutud kunagiselt Põhja-Tartumaalt (praegu Jõgevamaa) Laiuse kihelkonnast. Eesti eri kultuuripiirkondade kokkupuutealale (Kesk ja Ida-Eesti, Põhja- ja Lõuna-Eesti) jäänud Laiuse laulurepertuaaris on kokku sulanud mitut algupära komponendid, andes tulemuseks ainukordse terviku. „Vana Kandle“ Laiuse köites avaldatavad laulud on jäädvustatud poolteise sajandi jooksul, alates 1844. aastast kuni 1990. aastateni. Laiuse laulukorpuse vanemat osa iseloomustab meestelaulude suur hulk, 20. sajandile on tunnuslik laste repertuaari pikaajaline ja järjepidev talletamine.
Laiuse 1709 laulu- ning loitsuteksti annavad ainulaadse poeetilise ülevaate kunagiste Laiuse inimeste tunnetest ja suhetest, elukorraldusest ning ilmavaatest. Sissejuhatavad peatükid tutvustavad Laiuse kihelkonna ajalugu, regilaulude murdekeelt, laulude kogujaid, laulutraditsiooni ja laulikuid ning regiviise. Väljaanne on varustatud registrite, sõnaseletuste ning inglisekeelsete resümeedega.
Väljaande tekstiosa on koostasid Eesti Kirjandusmuuseumi regilaulu-uurijad Kristi Salve ja Liina Saarlo, viisiosa Janika Oras. Ajalooülevaate kirjutas Andres Andresen, murdeülevaate Jüri Viikberg.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: