Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Viis ritta. Meie kooliaja mängud.

viis_ritta_esikaas.jpg

Autor: Inge Annom, Astrid Tuisk (koost.)

ISBN: 978-9949-677-65-8

Välja antud: 2020

Koostanud ja toimetanud: Inge Annom, Astrid Tuisk
Keeletoimetaja: Inge Annom
Korrektuur: Kadri Tamm
Kujundanud ja küljendanud: Pille Niin
160 lk, kõva köide

Mängud on kirja pandud 1992. aasta koolipärimuse kogumisvõistluseks. Oma kooliaja mänge jagavad
Lele Aak, Jaagup Kippar, Angela Kase (snd Matson) ja Annika Kald (snd Matson) ning Maarja Villandi.
Lisaks meenutavad nad lühikeses tagasivaates oma lapsepõlve mänguaega.
Osa raamatus kirjeldatud mängudest on tuntud põlvkonniti, osa mänge pärineb nõukogude ajast, osa
tekkis ja levis selleaegsete välismaiste tuntud mängude eeskujul. Mõned mängud on aga ainukordsed, laste endi välja mõeldud.
Kõikide 1992. aasta koolipärimuse võistluse mängudega saab tutvuda Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Rahvaluule Arhiivis, mängude valikuga aga leheküljel http://www.folklore.ee/ukauka.Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkond: