Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

*Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2021*

TRÜKISED

1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.
Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks. 183 lk
Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe. 246 lk.
Vol. 83. Edited by Mare Kõiva; Guest editors Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste. 256 lk.
2. Hiiemäe, Mall. Väike kalaraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 248 lk.
3. Jüripäev on suvetooja : Piret Voolaiu 50. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 26. aprillil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Mare Kõiva, Maris Kuperjanov, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 18 lk. (Keelest meeleni ; 8)
4. Liikumine. Keelest meeleni VII : Katre Kikase 40. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 5. märtsil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud: Mare Kõiva, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 12 lk. (Keelest meeleni ; 7)
5. Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil. Teesid : Eesti Kirjandusmuuseumi XI kirjandusteaduse suvekool Liivi Muuseumis 2. ja 3. juulil 2021 / koostanud Marin Laak, Aija Sakova, Joosep Susi, Andrus Org ; toimetanud Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 42 lk.
6. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021.
Nr. 79. COVID-19. 224 lk.
Nr. 80. Toimetaja Mare Kõiva. 216 lk.


7. Миннияхметова, Татьяна. В поисках удмуртских жемчужин по эстонским архивам / Татьяна Миннияхметова. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 216 lk. (Sator ; 20) – [ilmus 2021]


E-VÄLJAANDED

1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.
Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks – http://folklore.ee/folklore/vol81/
Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe – http://folklore.ee/folklore/vol82/
Vol. 83. Edited by Mare Kõiva; Guest editors Sergey Troitskiy, Leena Kurvet-Käosaar, Liisi Laineste – http://folklore.ee/folklore/vol83/
2. Jüripäev on suvetooja : Piret Voolaiu 50. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 26. aprillil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Mare Kõiva, Maris Kuperjanov, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/piret/teesid.pdf (Keelest meeleni ; 8)
3. Liikumine. Keelest meeleni VII : Katre Kikase 40. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 5. märtsil 2021 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud: Mare Kõiva, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/katre/teesid.pdf (Keelest meeleni ; 7)
4. Konverents „Luuletused on elanud maakeral juba eotseenist saadik. Jaan Kaplinski 80“ : 22. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Kirjanduse Majas. Kava / Teesid / koostanud Arne Merilai ; toimetanud Kanni Labi. . Tartu : TÜ Kirjanduse ja teatriteaduse osakond : EKM Teaduskirjastus, 2021 – https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2021-01/Kaplinski80-konverents_2021_teesid_148x210mm_veeb_koos.pdf
5. Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil. Teesid : Eesti Kirjandusmuuseumi XI kirjandusteaduse suvekool Liivi Muuseumis 2. ja 3. juulil 2021 / koostanud Marin Laak, Aija Sakova, Joosep Susi, Andrus Org ; toimetanud Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 202 – https://www.kirmus.ee/nypli/wp-content/uploads/2021/07/Kirmus_suvekool_2021_teesid_VEEBI_REAS.pdf
6. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021.
Nr. 79. COVID-19 – https://www.folklore.ee/tagused/nr79/
Nr. 80. Toimetaja Mare Kõiva. – https://www.folklore.ee/tagused/nr80/
7. Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid = Traditional songs and instrumental pieces from Viljandimaa / koostanud/compiled Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. CD I–II + tekstivihik 55 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives ; 15) [ilmus 2021]


KOOSTÖÖVÄLJAANDED


8. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 14, No. 2, 2020, 150 lk – ilmus 2021
Vol. 15, No. 1, 2021, 182 lk.

9. Loomamuinasjutud / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond; koostanud ja toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : EKM teaduskirjastus, 2020, 847 lk.. (Monumenta Estoniae antiquae 5, Eesti muinasjutud ; 2 Eesti muinasjutud = Fabulae populares stonicae ; 2) – ilmus 2021
10. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 26 [sügis] 2020. Digihumanitaaria erinumber / koostajad: Marin Laak, Piret Viires , toimetajad Marin Laak, Kanni Labi 303 lk. – ilmus 2021
11. Удмурт фольклор / Удмуртский фольклор / Udmurt folklore : Лымшор пал удмуртъёслэн Кырӟан гуръёссы / Песни южных удмуртов / Songs of southern Udmurts / И.В. / I.V. Пчеловодова / Pchelovodova, Н.В ./ N.V. Анисимов / Anisimov. Izhevsk-Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 376 lk. + 1 mälupulk – ilmus 2021