Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Loomamuinasjutud

EMj2.jpg

Autor: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan

ISBN: 978-9949-677-11-5

Välja antud: 2020

Monumenta Estoniae antiquae V. Eesti muinasjutud. II.
Koostanud ja toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan
Murdetekstid toimetanud: Inge Annom, Mairi Kaasik, Andreas Kalkun
Käsikirja retsenseerinud: Mall Hiiemäe
Keeletoimetajad: Inge Annom, Mairi Kaasik
Korrektuur: Sirje Nilbe, Kadi Sarv, Kadri Tamm
Kaas: Pille Niin

Väljaanne on valminud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna koostöös.
848 lk, kõva köide.


Sarja „Monumenta Estoniae antiquae“ muinasjutuseeria II osa annab ülevaate loomamuinasjuttudest. Loomamuinasjutt kuulub rahvajuttude vanemasse kihistusse ning on imemuinasjutu kõrval üks levinumaid muinasjutuliike. Väljaanne hõlmab jututüüpe ATU 1–299. Kokku kirjeldaldatakse antoloogias 238 jututüüpi, millest 52 on loomamuinasjutuna registreeritud vaid Eestis. Igast loomamuinasjutusüžeest on esitatud üks kuni kolm jutuvarianti. Väljaandesse valitud tekstid on avaldatud võimalikult originaalitruult, parema loetavuse huvides on need redigeeritud. Paljude murdekeelsete juttude juurde on lisatud sõnaseletused, parema arusaadavuse huvides on ligi kolmandik murdetekste tõlgitud ka kirjakeelde. Teose kommentaarides on ära toodud iga jututüübi kokkuvõtlik kirjeldus, seletatud tekstide usundilist ja olustikulist tausta ning eripäraseid süžeearendusi. Bibliograafilises osas on esitatud jututüüpide olulisemad publikatsioonid ning käsitlused. Teosele on lisatud eesti tüübikirjeldused inglise keeles. Väljaanne on illustreeritud fotodega kogujatest, jutustajatest ning käsikirjanäidetest.

Vaata lehekülgi raamatust!

Ingliskeelne kokkuvõte / English Summary

Valdkonnad: