Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus vormistati 2007. aastal Eesti esimese humanitaartippkeskuse "Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika keskus" (2001-2007) ja kirjandusmuuseumi teadussarjade toimetajate initsiatiivil. Eesti Kirjandusmuuseumi kirjastamisel avaldatakse järjepidevalt rahvusvaheliselt tunnustatud erialast eelretsenseeritavat teaduskirjandust (teadusperioodika, aastaraamatud, artiklikogumike ja monograafiate sarjad jm trükised) ennekõike eesti, kuid ka inglise, vene ja teistes keeltes; samuti on avaldatakse välisautorite käsikirju.

Pidevalt ilmuvad ka asjatundlikult koostatud ja põhjalikult kommenteeritud humanitaarteaduste allikmaterjalide publikatsioonid.

Avaldatava teaduskirjanduse peamised valdkonnad on folkloristika, kultuurilugu, kirjandusteadus ja kirjanduslugu, etnomusikoloogia, semiootika, kunstiteadus, lingvistika, raamatuteadus jt.

Teaduskirjastusel on oma nõukogu, mis hindab käsikirjade sobivust ja rahvusvaheline kolleegium; sarjadel ja ajakirjadel oma kolleegiumid. Sarjamärgi “F” all ilmuvad väljaanded on indekseeritavad rahvusvahelistes andmebaasides.

Uudised

The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Vol.4

cover_issue_5_en_US.jpg

The fourth issue of The Yearbook of Balkan and Baltic Studies presents the research on spirituality, religion, identity and culture in the Baltic and Balkan regions and analyse the dynamics of religious and national transformations. The research cover not only global processes and the dynamics of specifically European processes, it also provide insights into situations of what Michael Herzfeld has called ‘cultural intimacy’ and the place of belonging. The issue includes fourteen articles and information on recently published books.

Editors for this issue are Inese Runce and Robert Parkin.

Please read the jopurnal online:https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol4

YBBS is a joint publication of Bulgarian, Lithuanian, Estonian and Latvian Academies of Sciences, Centre of Excellence in Estonian Studies, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Estonian Literary Museum, Lithuanian Institute of History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia.


Udmurt Folklore and Mythology. SATOR 22

Sator22_esikaas-674x1024.jpg

The yearbook you have in your hands is not an ordinary book. It is the first wider approach to Udmurt folklore in English. Udmurt folkloristics has a relatively long history: taking into account the general pattern of cultural development it is more than one and a half centuries. Unhappily for international communication, it is overwhelmingly in Russian. This is the first systematic attempt to open up this rich material to the international scholarly community.

Editors for this issue are Mare Kõiva, Nikolai Anisimov and Eva Toulouze.
Order the book or read online: https://folklore.ee/sator/recent-issue/


Mäetagused 81.Eesti-uuringute Tippkeskuse teemadest

mt81e.jpg

2021. aasta viimane Mäetaguste number (81) sisaldab eelmise (2020) aasta Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverentsi põhjal valminud artikleid. Margit Sutropi ja Kadri Simmi artikkel „Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes“ iseloomustab Covid-19 pandeemia raames enim vaidlusi tekitanud eetilisi küsimusi, keskendudes Eesti haiglate jaoks koostatud kliinilise eetika alaste juhtnööridele. Autoritena löövad kaasa veel Piret Voolaid, Eve Annuk, Kairit Kaur, Karl Joosep Pihel, Veeda Kala ja Jaan Ross, Roomet Jakapi, Külli Prillop, Tiit Hennoste, Külli Habicht ja Helle Metslang.
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest, ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr81


Folklore: FEJF 84

fl84e.jpg

Ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore 84. numbri artiklite autorid on pärit üle maailma: Balti riikidest kuni selliste kaugemate paikadeni nagu Etioopia ja Lõuna-Aafrika Vabariik ning ka vabanumbris käsitletavad teemad on väga mitmekesised. Autorite seas on Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov, Priyanka Banerjee, Rajni Singh, Emili Samper, Carme Oriol, Laima Anglickienė, Antra Kļavinska, Júlíana Th. Magnúsdóttir, Marc Thuillard, Marcin Lisiecki, Kennedy C. Chinyowa.
Folklore: EJF on eelretsenseeritav avatud juurdepääsuga akadeemiline ajakiri, mis ilmub alates 1996. aastast ja on saadaval veebis aadressil: http://www.folklore.ee/folklore/vol84.
xx
The authors of articles in the 84th issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, come from all over the world: from the Baltic countries to such faraway places as Ethiopia and South Africa, and the topics they discuss are very diverse. Among authoors are Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov, Emili Samper, Carme Oriol, Laima Anglickienė, Antra Kļavinska, Priyanka Banerjee, Rajni Singh, Júlíana Th. Magnúsdóttir, Marc Thuillard, Marcin Lisiecki, Kennedy C. Chinyowa.
Folklore: EJF is a peer reviewed open access academic journal published since 1996 and is available online at http://www.folklore.ee/folklore/vol84


Raamatuesitlused Tartu Ülikooli loodusmuuseumis

EMj2.jpg

EKM Teaduskirjastuse väljaandeid „Loomamuinasjutud“ (Eesti muinasjutud, II), „Väike kalaraamat rahvapärimusest“ ning raamatu „Väike loomaraamat rahvapärimusest“ värsket kordustrükki esitletakse pidulikul loomateemalisel õhtul Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46) neljapäeval, 30. septembril algusega kell 17. Õhtu algab loomaökoloog Tuul Sepa loenguga „Muinasjuttude evolutsioonibioloogia“. Kõnelevad raamatute koostajad-toimetajad, tekste väljaannetest loeb Enn Lillemets. Ürituse korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.


Väike kalaraamat rahvapärimusest

kalaraamat.jpg

Ilmunud on „Väike kalaraamat rahvapärimusest“. Väljaannet esitletakse reedel, 30. juulil kell 17 Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskuses.


Folklore: EJF 81 : History Matters

The core of this issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore originates from a session titled "History matters" at an annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies (TK-145). The session analysed strategies for using history in contemporary religious ideologies and rhetoric. The session brought together fourteen scholars from various countries to discuss the usage of history in religions. This issue includes five articles from the panel and three studies from the close area. All the authors have kept the role of the concept of history in different religious or spiritual contexts under careful observation.
The articles are followed by an overview of an international conference, and an overview of a thesis defence.
The Folklore: EJF is published from 1996, please read online: http://www.folklore.ee/folklore/vol81
Folklore 81, content:
Tõnno Jonuks: How Old is Sacredness?
Kurmo Konsa: Technology Creating a New Human: The Alchemical Roots of Transhumanist Ideas
Atko Remmel, Tõnno Jonuks: From Nature Romanticism to Eco-Nationalism: The development of the Concept of Estonians and Forest Nation
Ceri Houlbrook: Sustaining and Substituting the Sacred: Coin Tress in Britain and Ireland
Siarhei A. Anoshka: A Joke, Mockery, or Something More? The Church of the Flying Spaghetti Monster – an Invented Religion or a New Movement?
Eda Kalmre: Buried Alive: The Phenomenon of Apparent Death in Estonian Tradition
Alīse Eishō Donnere: Jizō in Action: The Role of Jizō Statues in Temple Atmosphere, Seen through the Eyes of Sendai Temple Abbots
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban: Legends of Places as Part of the Sustainable Development of Regions


Väljaannete esitlus Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

vpuuraamat2020.jpg

Neljapäeval, 24. septembril esitletakse EKM Teaduskirjastuse uusi väljaandeid: Mall Hiiemäe raamatut Väike puu- ja põõsaraamat ning Inge Annomi ja Astrid Tuisu koostatud väljaannet Viis ritta. Meie kooliaja mängud.


Mäetaguste 77 number vaatleb vaikust ja vaikimist

mt77_e.jpg

Teadusajakirja Mäetagused 77. number on keskendunud vaikimisele kui omalaadsele kommunikatsioonivormile.
Erinumbri koostaja, rahvausundite uurija Reet Hiiemäe kirjutab ajakirja sissejuhatuses, et vaikus on miski, mida keegi välitöödele koguma ei lähe, ent vaieldamatult kuuluvad mitmesugused vaikuseepisoodid välitööde juurde ja võivad kanda olulisi tähendusi. Just seetõttu tuli ka otsus panna kokku ajakirja number just vaikimise number.
"Tänapäeval on vaikimis- ja rääkimisviiside ning nendega seotud emotsioonide (nt häbi, viha) kujundamisel üks olulisemaid rolle meedial ja nn meediareaalsusel, kusjuures mingi teemaga seotud vaikimise ja rõhutatud valjuhäälsuse vaheldumise puhul on täheldatav teatav laineline iseloom," kirjutab Hiiemäe.
Konfliktidega seotud teemad, millest on kaua vaikitud, võivad Hiiemäe sõnul võtta äärmusliku kuju, saada väljundi ühe konkreetse päästikjuhtumi ajel prahvatanud stiihilise vägivallana. "Ühe ajendnarratiivi kattevarjus võidakse paralleelselt välja elada paljusid erineva taustaga emotsioone ja sotsiaalseid pingeid (kasvõi 2020. aasta kevadtalve täitnud koroonahirm, aktuaalsed teravnurgad poliitikas, aga ka üldine hirm majandusliku ebakindluse ja ebaturvalisuse pärast), kuid avalikku meediasse jõuavad käesoleval perioodil valdavalt piiratud valikuprintsiibi järgi välja sõelutud sõnumid rassivihast."

Ka teised ajakirja artiklid nii eesti kui välismaisetelt uurijatelt keskenduvad vaikimise kaasaegsetele ja ajaloolistele kontekstidele ja ilmingutele folklooris, kunstis ja kõnes.
Autoriteks on Madis Arukask ja Eva Saar, Armin Owzar, Pille Kippar, Mari-Ann Remmel, Elo-Hanna Seljamaa, Piret Voolaid ja Liisi Laineste, Taavi Koppel.

Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest, koroonatraditsioon kogumisest-uurimisest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr77


Humanitaar- ja sotsiaalteadlased vaagivad mobiilsuse privileege ja varjukülgi. Folklore 79

fl79e.jpg

We are happy to introduce the second part of the special edition of Folklore: Electronic Journal of Folklore (established 1996), titled “On the Move: Migration and Diasporas”, with Leena Kurvet-Käosaar and Triinu Ojamaa as guest editors. This issue focuses on current methodological advances in the field, in particular on mixed-methods approaches and methods for studying digital diasporas as well as some related conceptual concerns, for example, the re-emergence and critical revision of the concept of cosmopolitanism.

The articles are written by Eva Toulouze and Nikolai Anisimov, Irina Belobrovtseva, Aija Sakova and Marin Laak, Elina Mikkilä, Kari Korolainen, Tanya Matanova.
The issue is complemented by three articles from the editorial board: The article by Anastasiya Fiadotava (humor), Alexey Britvin, Irina Britvina, Liudmila Starostova, and Marc Compte-Pujol (the symbolic capital for the promotion of three provincial cities in Russia), Ulrika Wolf-Knuts (people’s reactions to a case of paedophilia).
The articles are followed by an overview of an international scientific colloquium on trauma issues, an overview of a thesis defence, and two book reviews.
The issue is accessible online at http://www.folklore.ee/folklore/vol.79/.


Ilmunud on CD-kogumik „Paras paar / Quite a Pair“

HERA14.jpg

Torupilli Jussi ehk Juhan Maakeri 175. sünniaastapäeva puhul on ilmunud sarjas Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist Cätlin Mägi ja Helen Kõmmuse koostatud kogumik „Paras paar / Quite a Pair“. Väljaandesse kuulub CD-d ning mahukas tekstiraamat. Esimene heliplaat sisaldab Juhan Maakeri ehk Torupilli Jussi enda mängitud ja lauldud lugusid ning teine Jussi torupillilugusid ja laule Cätlin Mägi esituses. Väljaanne on valminud koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega.


Esitlused Kreutzwaldi päevade konverentsil

Raudhobune_lahja.jpg

18.–19. detsembril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 63. Kreutzwaldi päevade teaduskonverents. Konverentsi keskmes on sel aastal kogupõhine teadus, mis on üks Kirjandusmuuseumi oluline missioon ja peamine tegevusala, aga puudutab ka teisi väga erinevaid teadusvaldkondi, alates geneetikast kuni kartograafiani. Konverentsil käsitletakse teadlaste rolli teaduskogude loomisel ning süstematiseerimisel, samuti kogudel põhinevaid uurimusi ja allikapublikatsioone.
Konverentsi teesikogumik on allalaetav aadressil http://folklore.ee/era/pub/Kreutzw2019.pdf.
18. detsembril kell 18 esitletakse Eesti Kirjandusmuuseumi värskeid väljaandeid, teiste seas Aado Lintropi raamatut „Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas. Mansi rahvaluulet“.


Folklore 77 - Human-Animal Relationships

fl77ek.jpg

We are pleased to present to you the 77th issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore under the title Human-Animal Relationships, with Mirjam Mencej as guest editor.
The articles in this issue derive from the presentations given at the Belief Narrative Network (BNN) conference, in Ragusa in 2018 under the heading “Human-Animal Relationship in Belief Narratives”. The papers presented covered a huge geographical scope and time-span. Seven of them, approaching the topic from very different perspectives and angles, and within various genres of folklore, are introduced to the reader in this issue.
You can read the articles by Maria Ines Palleiro, Fumihiko Kobayashi, Jelka Vince Pallua, Mirjam Mencej, Reet Hiiemäe, Suzana Marjanić, Tok Thompson, Mare Kõiva.
The news section of the issue presents an interview with a famous cultural analyst, Mieke Bal, an overview of a doctoral dissertation, of the 9th annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies, of a symposium to honour academician Arvo Krikmann, and two book reviews.
The Folklore is published from 1996, please read online http://www.folklore.ee/folklore/vol.77


Mäetagused 75 - meditsiiniantropoloogia, inimese-looduse suhted, folkloristikast ja folkloorist

mt75ke.jpg

Jõulueelses saginas jõudis kirjandusmuuseumisse ajakirja Mäetagused 75. number, kuhu on koondatud artiklid meditsiiniantropoloogiast, inimese ja looduse suhetest ning folkloori ja folkloristika järjepidevusest.
Mare Kõiva käsitleb artiklis "Pärimusmeditsiin ja globaliseeruvad tervisetrendid" Eestis kasutatava alternatiivmeditsiini tendentse aastail 2015–2017, mil traditsioonilise ja täiendmeditsiini praktiseerimise institutsionaliseerumise kõrval võis täheldada kursuste nihkumist linnadest maapiirkondade tervisekeskustesse. Terviseteemat jätkab Age Kristel Kartau artiklis ""Ega ma arsti juurde ju ometi ei lähe!" Eemiline uskmatus oletataval uue vaimsuse uurimisväljal." Meditsiiniteema lõpetab Indrek Linnuste, kes analüüsib vaimse tervisega seonduvaid religioosseid ja spirituaalseid kriise.
Inimese ja looduse suhete teema avab Andres Kuperjanov artikliga "Miks haavalehed värisevad? Puudega seotud etioloogiliste tekstide peajooni", seda jätkab Ruth Mirovi artikkel "Loomtegelaste kujutamine laulumängudes".
Minevikku süüvib Tiiu Jaago artikliga "Rahvaluule õpetamise alguskümnendid Tartu Riiklikus Ülikoolis. Eduard Laugaste 110". Anneli Mihkelev (artikkel „Folkloorist kirjandusse ehk variatsioonid Rainisega läti ja eesti kultuuris“) on käsitlenud Läti üht kuulsaimat modernistlikku kirjanikku, kelle tööd esindavad möödunud sajandi alguse, keerulise ja pöördelise perioodi kultuuri. Artiklis käsitletakse Rainise näidendites leiduvat folkloorist pärit materjali ning selle seost ilukirjandusega. Valgevene teadlane Tatsiana Valodzina tutvustab oma kodumaa folkloristide tegemisi artiklis "Valgevene folkloristika õnnestumised ja valupunktid 21. sajandil".
Ajakiri annab ülevaate toimunud konverentsidest ja ilmunud erialakirjandusest ja kaitstud väitekirjadest. Artiklitele on lisatud ingliskeelsed kokkuvõtted.
Eelretsenseeritav teadusajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on veebis loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr75.


Igal asjal on kaks otsa: akats ja lõpets. Lugusid Kõrbja kandist

Aasa_akats.jpg

Väljaannet „Igal asjal on kaks otsa: akats ja lõpets. Lugusid Kõrbja kandist“ esitletakse 26. septembril Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul (koosolek algab kl 16.15) ja laupäeval, 28. septembril kl 12 Raplamaal Lokuta puhkekeskuses.Eesti Riiklik Arengukava