Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Mustlased Läti metsades, taludes ja laatadel

Leimanis2022.jpg

Autor: Juris Leimanis

ISBN: 978-9916-659-03-8

Välja antud: 2022

Juris Leimanise teos on meie regioonis ainulaadne sissevaade mustlaste ehk romade maailma 20. sajandi algul. See värvikas rahvakild on siin elades aastasadu kohalike elanikega tihedalt suhelnud, kuid olnud samas omaette. Läti romad on ajalooliselt asunud peamiselt Läti, Eesti, Leedu ja Venemaa aladel. Eestis on läti romad olnud arvukaim roma rühm alates 19. sajandist.
Leimanis käsitleb oma raamatus põhilisi teemasid romade elus, nagu ennustamine, hobuste paristamine ja laadaelu. Teose teeb eriliseks see, et need teemad on käsitletud romade vaatepunktist nende endi jutustatud lugude kaudu. Saame aimu kommetest, mis romade jaoks on oluline osa romaks olemisest, kuid millest mitte-romad teavad üldiselt kas vähe ehk vaid pealiskaudselt või üldse mitte.
189 lk, kõva kaas

Tõlkija: Hannes Korjus
Värsside tõlge: Contra (Margus Konnula)
Illustreerinud: Kārlis Krauze
Toimetaja: Inge Annom
Keeletoimetaja: Kadri Tamm
Roma keele konsultant: Anette Ross
Veterinaaria-alane konsultant: Reet Herm
Kujundus ja küljendus: Pille Niin
Projektijuht: Risto Järv

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: