Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Cosmic catastrophies: a collection of articles

cosmic.jpg

Autor: (toimetajad:) Mare Kõiva, Izold Pustylnik, Liisa Vesik

ISBN: 9949-418-32-1

Välja antud: 2005

Proceedings of the European Society for Astronomy in Culture (SEAC).

Üleeuroopalise teadusseltsi eelretsenseeritav kogumik, milles on avaldatud üle kahekümne artikli Euroopa arheo- ja etnoastronomia, arheoloogia, muinaskalendri ja -astronoomia ajaloo alalt. Sisaldab käsitlusi sakraalehitiste orientatsioonist ja pikema ülevaate muistsest Armeenia observatooriumist, samuti kosmiliste katasroofide peegeldumisest kultuuris.
Kogumik on ingliskeelne.

Valdkonnad: