Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Permitted laughter : Socialist, post-socialist and never-socialist humour

laghter.jpg

Permitted laughter : socialist, post-socialist and never-socialist humour / Estonian Literary Museum, Department of Folklore ; [translation: Olga Anisimova, Liisi Laineste & Alexander Harding] ; edited by Arvo Krikmann & Liisi Laineste ; [cover: Alo Paistik & Pille Niin]. Ilmunud Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2009. 406 lk.

artiklivalimik "Permitted Laughter" (toimetajad Arvo Krikmann ja Liisi Laineste), mis kätkeb uurimusi sotsialismi ja postsotsialismi ajastu huumori kohta pms Ida-Euroopa autoritelt (Eesti, Leedu, Poola, Bulgaaria, Venemaa). Raamatu juhatab sisse etnilise huumori tippeksperdi Christie Daviese (Inglismaa) programmiline artikkel "Post-Socialist, Socialist and Never-Socialist Jokes and Humour: Continuities and Contrasts" ning see lõpeb Liisi Laineste kirjutatud teoreetilise kokkuvõttega.

Valdkond: