Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Vahetatud laps. (Pro Folkloristica XV)

ProFXV.jpg

Autor: Ave Tupits, Kanni Labi (toim.)

ISSN: 1406-3808

ISBN: 9789949446544

Välja antud: 2010

Noorte etnoloogide ja folkloristide 2008. ja 2009. aasta konverentsi “Noorte hääled” ettekannete põhjal kirjutatud artiklid keskenduvad kaasaegse ja arhailisema muusikaloomingu analüüsile, nõukogulikele matusekommetele Eestis, soome-ugri rahvaste religioonitunnetusele ja identiteedikuvandile, meieisapalvetele tõrjemaagias, vahetatud lapse muistenditele Skandinaavia näitel ning Ungari lihavõttekommetele tänapäeval.

Koostajad ja toimetajad: Ave Tupits, Kanni Labi
Keeletoimetajad: Kanni Labi, Kadri Tamm
Muusikatoimetaja: Janika Oras
Kaanekujundus: Mari-Ann Remmel

Valdkond: