Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 28)

ERAT28.jpg

Autor: Valdo Valper (koost.)

ISSN: 1406-636X

ISBN: 978-9949-446-80-3

Välja antud: 2010

Värvikas ülevaade Urvaste kihelkonna pärimuspaikadest ja neist kõneldud lugudest – mäed ja järved, müütilised matuse-ja ohvripaigad, mõisad ja talukohad, püha jõgi. Paiku tutvustavad 544 uuemat ja vanemat pärimusteksti Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest.
Kogumiku juhatab sisse Urvaste kihelkonna pärimust ja paiku käsitlev eessõna. Raamat sisaldab rohkelt illustratsioone (kaasaegsed ja arhiivifotod, kaardid, joonistused arheoloogilistest leidudest jm). Kolmandik avaldatud tekstidest on võru keeles. Teose lõpetavad pärimuspaikade ja rahvaluulekogujate registrid ning saatesõna ingliskeelne resümee.

Koostaja: Valdo Valper
Toimetaja: Mall Hiiemäe
Kujundaja: Eve Valper

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkond: