Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Kirjandusmuuseumi kalender 2011/2012

KMkalender2011kaas.jpg

Välja antud: 2010

Aastail 2010–2012 digiteeritakse Eesti Kirjandusmuuseumis 240 000 lehekülge eesti kultuuriloo seisukohalt olulisi haruldasi raamatuid ja käsikirju ning tehakse need kättesaadavaks interneti vahendusel. Kaheaastakalender tutvustab selle mastaapse ning eesti mäluasutuste seas ainulaadse projekti käigus digitaliseeritavat ainest. Illustratsioonidena on kasutatud projekti käigus loodavaid skaneeringuid Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudesse kuuluvatest raamatutest ja käsikirjadest, millel on suur väärtus meie rahvakultuuri seisukohast: maarahva varasem lugemisvara, aabitsad, kalendrid, katekismused, Jakob Hurdale saadetud rahvaluulekogumise aktsiooni originaalkaastööd, Võnnu pastori Eduard Philipp Körberi käsikirjaline koduloolise materjali kogu.
Kalender on eesti ja inglise keeles, 24 lk.

Vaata kalendrilehe näidist (detsember 2012)!Koostajad: Vilve Asmer, Risto Järv, Merike Kiipus, Kadri Tüür
Kujundus: Siret Roots

Valdkonnad: