Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Väike deemonite ja vaimolendite leksikon

vaimolend1.jpg

Autor: Leander Petzoldt

ISBN: 9985-867-69-6

Välja antud: 2003

Kommenteerinud Reet Hiiemäe
Austria folkloristikaprofessori Leander Petzoldti raamat toob meieni Dracula, emand Holle, haldjad, ükssarvikud, kummitused, trollid, draakonid ja paljud teised tegelased ühtaegu asjatundlikul ja kergesti mõistetaval moel. Autor selgitab nimetuste tähendusi, teeb kindlaks, kust või millisest ajastust mingi vaimolend pärit on, ning näitab, millised kujutelmad ja lood nendega seonduvad. Reet Hiiemäe koostatud kommentaarium sisaldab paralleele vastavate eesti rahvausundi üleloomulike olendite kohta. Leksikoni täiendavad arvukad teemakohased illustratsioonid.

Valdkond: