Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kuldkalake. (Pro Folkloristica XVI)

pro-fo-16v.jpg

Autor: Ave Tupits, Kanni Labi (toim.)

ISSN: 1406-3808

ISBN: 9789949446858

Välja antud: 2011

Noorte etnoloogide ja folkloristide 2010. aasta konverentsi „Noorte hääled“ ettekannete põhjal kirjutatud artiklid keskenduvad Lutsi mustlaste jutuvaramule, Ungari jutuvestja András Bereczi maailmavaatele ja jutustaja-eetikale, Kuldkalakese-muinasjutule (ATU 555) Eesti jututraditsioonis, tai massaažikultuuri tagamaadele ja selle Eestisse toomisele, Komi noortekultuuri ava(sta)misele, Prantsuse kultuuri analüüsile hauatähiste kaudu, veebibeebide fenomenile ning setu rahvalaulu akustilisele analüüsile.

Koostajad ja toimetajad: Ave Tupits, Kanni Labi
Keeletoimetaja: Kanni Labi
Kaanekujundus: Mari-Ann Remmel

Valdkonnad: