Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Rahvausund tänapäeval

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/usund/eesti/

E-väljaanne põhineb 1995. aastal ilmunud artiklitekogumikul Rahvausund tänapäeval.

Toimetajad Mall Hiiemäe ja Mare Kõiva
Keeletoimetaja Kristi Salve
Korrektuur Mare Kõiva ja Sander Vesik
Arvutikiri Mare Kõiva, Aado Lintrop ja Tuuli Otsus
Noodikiri Taive Särg
Pilt Kärt Summatavet
Kujundus ja makett Sander Vesik
ISBN 9985-851-09-9

E-väljaande koostas Maris Kuperjanov
ISBN 978-9949-446-92-6
© EKM Teaduskirjastus 2011

Valdkond: