Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti uuema rahvalaulu kujunemine

Ryytel2012.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISBN: 9789949490172

Välja antud: 2012

Toimetanud: Kanni Labi
Muusikatoimetaja: Tiiu Otsus
Kujundus: Pille Niin
Noodigraafika: Edna Tuvi

Raamat tutvustab uuemate rahvalaulude varasemat kihistust, mida tuntakse seni väga vähe.

Valdkond: