Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti Kirjandusmuuseumi kalender 2013

001.jpg

Autor: Mall Hiiemäe ja Risto Järv (koost)

Välja antud: 2013

Mängud saadavad meid läbi elu lapsepõlvest täiskasvanueani ning kuuluvad suulise pärimusena vaimse kultuuripärandi hulka. Eesti Kirjandusmuuseumi 2013. aasta kalender tutvustab meie vanavanemate ja vanemate mänge Eesti Rahvaluule Arhiivis.

Eesti Rahvaluule Arhiiv on loodud 1927. aastal keskse folklooriarhiivina, kuhu koondati Eesti eri rahvaluulekogud. Rahvaluulearhiiv kogub, hoiab, uurib ja tutvustab pärimust üle kogu Eesti. Rahvaluulearhiivi 85. juubeliks septembris 2012 ilmus Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös Mall Hiiemäe koostatud raamat „Virumaa vanad lastemängud“, mille põhjal on valminud ka käesolev kalender.

Koostanud Mall Hiiemäe ja Risto Järv
Joonistused: Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjad, Mari Hiiemäe
Kujundus: Siret Roots


Vaata kalendrilehe näidist! (detsember 2013)

Valdkonnad: