Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Rabatuluke. Pro Folkloristika XVII

rabatuluke.jpg

Autor: Jaanika Hunt (toim.)

ISSN: 1406-3808

ISBN: 978-9949-490-63-9

Välja antud: 2013

„Rabatuluke” koondab noorte teadlaste uurimusi, mida on tutvustatud 2011. ja 2012. aastal noorte folkloristide ja etnoloogide traditsioonilisel kevadkonverentsil. Esindatud on ka teised kultuuri-uuringute valdkonnad, nagu ajalugu, semiootika, kirjandus- ja keeleteadus. Uurimisaines viib nii Ida-Virumaale, Peipsi-veerde, Ugandasse, Egiptusesse, jõuluvanakirjadesse, rappa, vabastava hingamise temaatikasse kui ka regilaulumaailma. Artiklites on sageli rakendatud eesti folkloristika kontekstis uudseid teooriaid ja meetodeid allikainese tõlgendamisel ning eksperimenteeritud selliste valdkondadega, mis seni uurijate huvisfääri pole kuulunud, näiteks püütud leida arheoloogilist infot regilauludest.

Toimetaja: Jaanika Hunt
Kaanekujundus: Siret Roots
Keeletoimetajad: Kanni Labi, Aare Undo
Korrektuur: Inge Annom, Kaisa Kulasalu, Kadri Tamm

Valdkonnad: