Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903 (Seto kirävara, 6)

setokiravara6.jpg

ISBN: 978-9949-9317-6-7

Välja antud: 2013

Kommentaarõga välläannõq.

Raamat on valminud Seto Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi ühisväljaandena „Seto kirävara“ sarjas (6. raamat).

Koostanud, käsikirjast tõlkinud ja toimetanud: Paul Hagu, Vahur Aabrams
Väljaande kolleegium: Vahur Aabrams, Paul Hagu, Risto Järv, Andreas Kalkun, Arvis Kiristaja, Ahto Raudoja, Kristiina Tiideberg

Kujundus ja küljendus: Agnes Ratas
Seto Kirävara eestvedaja: Ahto Raudoja

Vaata lehekülgi raamatust!

„Raasakõisi Setomaalt“ võib ilmselt täie õigusega nimetada esimeseks läbinisti setokeelseks teadusväljaandeks. Selles on esmakordselt publitseeritud Jakob Hurda 1886. ja 1903. aasta Setomaa-reisidel tehtud ülestähendused, mida säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Kuigi Hurda reisimärkmed polnud algselt mõeldud avaldamiseks, sisaldavad tema päevikud põnevaid tähelepanekuid nii setode keele, kommete, rahvakalendri, riietuse, hoonete kui elu-olu kohta üldiselt. Oma eluajal jõudis Jakob Hurt välja anda kolm köidet „Setukeste laule“ (1904–1907), plaan anda välja ka seto jutte, keelt, kombeid ja uskumusi käsitlevad raamatud jäi teostamata. Originaalis vaheldumisi saksa, vene, eesti ja võru ning seto keelemurdes tehtud märkmed on tõlgitud seto keelde ning teaduslikult kommenteeritud. Raamatus on publitseeritud ka ekspeditsioonidel tehtud fotod ja joonised. Hurda kirjapanekuid täiendavad põhjalikud saatetekstid Vahur Aabramsilt, Paul Hagult, Risto Järvelt, Andreas Kalkunilt ja Arvis Kiristajalt.

Valdkonnad: