Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Komi rahvaluulet I. Kogunud P. Ariste

komi.jpg

Autor: Nikolai Kuznetsov

ISBN: 9949-418-10-0

Välja antud: 2005

Hind: 66.00 EEK

Neljakeelne (komi, eesti, inglise, vene) raamat sisaldab Eesti Rahvaluule Arhiivis hoitavat komi folkloorset ainestikku, mida on kirja pannud Paul Ariste 1941. aastal komi sõjavangidelt. Komi rahvaluule on esindatud erinevate tekstidega lühivormidest laulude ja muinasjuttudeni.
Foneetilises transkriptsioonis originaaltekstid on varustatud tõlgetega eesti, vene ja inglise keelde. Koostaja eessõna iseloomustab avaldatud tekste ja nende seoseid näiteks kirjandusega. Raamat sisaldab keelejuhtide registrit ja kommentaare.
Väljaannet on toetanud Hõimurahvaste Programm.

Valdkonnad: