Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Saaremaa laule ja lugusid (Mis on jäänud jälgedesse I)

SLL.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISBN: 978-9949-544-42-4

Välja antud: 2015

Raamatu koostas Ingrid Rüütel
Toimetas Asta Niinemets
Viisid noodistasid Ingrid Rüütel, Ludmilla Toon ja Edna Tuvi
Viisid toimetasid Ingrid Rüütel ja Edna Tuvi
Noodigraafika teostas Edna Tuvi
Tekstid litereerisid Erna Tampere ja Ingrid Rüütel
Murdekeelt toimetas Ester Kuusik
Küljendas ja kujundas Krista Saare
Resümee tõlkis Inna Feldbach
399 lk, pehme köide
Väljaanne on läbi müüdud.

Väljaandesse valitud laulud on salvestatud Saaremaa eri piirkondades aastatel 1956–2012 koostaja Ingrid Rüütli ning teiste Eesti Rahvaluule Arhiivi folkloristide poolt. Lisatud on jutustusi laulude autoritest, sündmustest ja prototüüpidest, laulmisolukordadest, uskumustest ja kommetest, pillimängust, tantsimisest jm.
Laulud esindavad saarlaste lauluvara 20. sajandi alguses. Sissejuhatuses antakse ülevaade selle kujunemisest. Regilaulud olid taandumas, esiplaanile tõusis uuem rahvalaul: laulud ajaloosündmustest, sõduri- ja meremehelaulud, külalaulud, ringmängu- ja tantsulaulud, ballaadid ning armastuslaulud.

Väljaannet täiendab CD „Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8).

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: