Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Iiu Leiger. Emasde Söruotsa murragus loodud muisdendide sari Iiuma vägimihesd Leigrisd (2. trükk)

IiuLeiger2015.jpg

Autor: Jegard Kõmmus

ISBN: 978-9949-544-57-8

Välja antud: 2015

Koostaja ja toimetaja: Helen Kõmmus
Sõruotsa murraku toimetaja: Sende Lipu
Eesti keele toimetaja: Anneli Vilbaste
Kunstnik: Liia Lüdig-Algvere
Kujundaja: Krista Saare
Teine, täiendatud ja parandatud trükk (1. tr. 2014)
108 lk, kõva köide

Hiiumaa kirjanik ja rahvaluulekoguja Jegard Kõmmus (21.12.1914, Sõru–30.05.1988, Kärdla) kasvas üles koos Hiiumaa muistse vägimehe Leigri lugudega. Jegard oli rahvaluule- ja murdeuurijate poolt tunnustatud jutustaja ning keelejuht, kes lihtsalt ei kopeerinud esivanematelt õpitut, vaid valdas traditsioonilise pajatamise võtteid. Rahvajuttude rikkalikest teemadest ja mahlakast keelepruugist inspireerituna lõi ta kirjanikuna 1960. aastal tervikliku eepiliste jutustuste sarja „Iiu Leiger“.
Muistendikogumik koosneb kuuest peatükist: „Leiger asub Iiumale“, „Leiger teeb Töllusele souna“, „Leiger peestab Tohri pere tondi keest“, „Kuidas Töllus Kassares käis“, „Pörsapoud“ ja „Eerik kimbudab Iiumad“. Raamat on kirjutatud autori esimeses keeles, Emmaste kihelkonna lõunapoolse osa, Sõruotsa murrakus – nii nagu seda räägiti tema lapsepõlves 20. sajandi esimestel kümnenditel. Kogumikule annab lisaväärtust Hiiumaa kunstniku Liia Lüdig-Algvere kohalikest rahvariietest ja eluolust inspireeritud värvikas akvarelliseeria „Leivakõrvane“.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: