Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

*Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2015*

TRÜKISED

1. Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogu : kirjanike juubeleid 2015–2016 : Eesti Kirjandusmuuseumi kalender / koostaja Krista Ojasaar. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum. 26 lk.
2. Conference on translingual and transcultural digital humanities : digital humanities in Estonia A° 2015 : October 19-21, 2015 Estonian Literary Museum : book of abstracts programme / compiles & editors Liisi Laineste, Mari Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 24 lk.
3. Dialoogid – I : kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome : 59. Kreutzwaldi päevade konverentsi kava ja teesid : 16.–17. detsember 2015, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti uuringute Keskus ; koostaja Mare Kõiva, toimetaja Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 32 lk.
4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.
Vol. 60. 2015 / Guest editors: Laurent Sébastien Fournier & Irina Sedakova. 152 lk.
Vol. 61. 2015 / Guest editors: Aimar Ventsel & Art Leete. 207 lk.
Vol. 62. 2015. 280 lk.
5. Hiiemäe, Mall. Virumaa vanad vaimujutud / Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Mall Hiiemäe. Rakvere - Tartu : Viru Instituut; Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 300 lk.
6. Kalkun, Andreas. Seto laul eesti folkloristika ajaloos : lisandusi representatsiooniloole. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 307 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused ; 33)
7. Kas keelata või lubada? : Tsensuur rootsi ajast Eesti taasiseseisvumiseni : Seminar eesti Kirjandusmuuseumis : ettekanded / koostanud ja toimetanud Vello Paatsi ja Kristi Metste. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 62 lk.
8. Kirjanduse pingeväljad ja adressaadi dünaamika konverents 14.–15. mail Tartus : teesid / Marin Laak, Leena Kurvet-Käosaar. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 32 lk.
9. Komi mütoloogia / Irina Iljina, Nikolai Konakov, Pavel Limerov ... [jt.] ; [tõlge: Nikolay Kuznetsov ja Asta Niinemets ; toimetajad Nikolay Kuznetsov, Asta Niinemets ja Kadi Sarv] ; Eesti Kirjandusmuuseumi Taduskirjastus, Eesti Folkloori Instituut. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 472 lk. (Sator ; 15)
10. Kriitika võrgus – saak või kütt? : kirjandusteaduse V suvekool, 3.–4. juuli 2015 : teesid / koostaja Krista Ojasaar ; toimetaja Pille-Riin Larm. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 48 lk.
11. Kõmmus, Jegard. Elutöö ühe ööga : Soome kuunari Gullkrona meeskonna päästmine Hiiumaa rannikul 1941 / Jegard Kõmmus, Sende Lipu, Helen Kõmmus ; koostanud [ja toimetanud ning tõlked soome ja inglise keelde:] Helen Kõmmus ; [toimetaja: Taive Särg] ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule Arhiiv, Sõru muuseum. Sõru ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2015. 116 lk.
12. Kõmmus, Jegard. Iiu Leiger : Emasde Söruotsa murragus loodud muisdendide sari Iiuma vägimihesd Leigrisd / Jegard Kõmmus ; [koostaja ja toimetaja Helen Kõmmus ; kunstnik Liia Lüdig-Algvere ; kujundaja Krista Saare] ; Eesti Rahvaluule Arhiiv
Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 108 lk. 2., täiend. ja parand. tr.
13. Kõmmus, Jegard. Iiuma vägimihe Leigri seiklused : kogu pere jutü-, värvi- ja mänguraamand Iuma Emasde murrangus ja eesti keeles / jutusdas Jegard Kõmmus, joonistas Kahrut-Silvester Vilbaste, kokku pannud ja eesti keelde tõlkinud Helen Kõmmus. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 28 lk.
14. Magic in rituals and rituals in magic / edited by Tatyana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborská, [general editor Emily Lyle ; front cover design: Andres Kuperjanov]. Innsbruck ; Tartu : ELM Scolary Press, 2015. 598 lk. (The Ritual Year ; 10)
15. Marie Underi päevikud 1922–1957 / Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; koostanud ja kommenteerinud Rutt Hinrikus ; toimetanud Tiina Saluvere. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 138 lk. (Litteraria : eesti kultuuriloo allikmaterjale , vihik 27)
16. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.
Nr. 59. Medica IX. Tervisest ja toidust / külalistoimetaja Marko Uibo. 2015. 188 lk.
Nr. 60. Usk, usund, rituaal / religioonisarja toimetaja Ringo Ringvee. 2015. 183 lk.
Nr. 61. Ülo Tedre. 2015. 170 lk.
Nr. 62. 2015. 144 lk.
17. Petzoldt, Leander. Maagia : tekkelugu, maailmapilt, uskumused, rituaalid / Leander Petzoldt ; [tõlge ja] peatükk maagiapärimusest Eestis: Reet Hiiemäe ; [kujundaja Andrus Tins]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus : Eesti Folkloori Instituut, 2015. 191 lk.
18. Roosi Siberi lood / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 304 lk. (Eesti asundused , 7)
19. Rüütel, Ingrid. Kihnu tantsud / Ingrid Rüütel, Sille Kapper ; [teaduslik toimetaja Ingrid Rüütel ; tantsukirjelduste koostaja Sille Kapper ; viiside noodistajad: Edna Tuvi, Krista Sildoja, Ingrid Rüütel ; noodigraafika teostaja Edna Tuvi ; kujundaja Pille Niin]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 496 lk.
20. Rüütel, Ingrid. Mis on jäänud jälgedesse. I, Saaremaa laule ja lugusid / Ingrid Rüütel ; [toimetas Asta Niinemets ; tekstid litereerisid Erna Tampere ja Ingrid Rüütel ; resümee tõlkis Inna Feldbach ; noodigraafika teostas Edna Tuvi ; kujundas Krista Saare] ; Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 399, [1] lk.
21. Ussi naine : muinasjutte soovide täitumisest / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv; TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond; kokku pannud ja kommentaarid kirjutanud Risto Järv, Kaisa Kulasalu, Mairi Kaasik jt., toimetanud Inge Annom jt. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 119 lk.
22. Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest / koostaja ja toimetaja Anneli Baran ; Eesti Kirjandusmuuseum Folkloristika osakond; Eesti Folkloori Instituut. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 189 [1] lk. (Reetor ; 9)
23. Научно-практический семинар „Перспективы изучения фольклора“ : программа и тезисы : 19 ноября 2015 Эстонский Литературный Музей, Тарту / [Эстонский Литературный Музей ; составитель Рената Сыуканд ; редактор Аста Нийнеметс. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 12 lk.
24. Хоппал, Михай. Шаманы, культуры, знаки / Михай Хоппал ; [редактор и составитель Николай Кузнецов ; редактор серии Маре Кыйва ; перевод Николай Кузнецов ; дизайн: Андрес Куперьянов] ; Научное издательство ЭЛМ. Тарту : Научное издательство ЭЛМ, 2015. 239, [1] lk. (Sator ; 14)

E-väljaanded

25. Conference on translingual and transcultural digital humanities : digital humanities in Estonia A° 2015 : October 19–21, 2015 Estonian Literary Museum : abstracts and synopses / compiled and edited by: Liisi Laineste, Mari Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015 – http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2015/
26. Dialoogid – I : kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome : 59. Kreutzwaldi päevade konverentsi kava ja teesid : 16.–17. detsember 2015, Tartu / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti uuringute Keskus ; koostaja Mare Kõiva, toimetaja Kanni Labi. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015. 32 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2015/krzwld/
27. Eesti eleegia / Jüri Talvet; heli jaan Tamm (Eesti Kirjandusmuuseum). Tartu : Eesti Kirjanduse Selts : CD Lahendused, 2015. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 10)
28. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.
Vol. 60. 2015 / Guest editors: Laurent Sébastien Fournier & Irina Sedakova. 152 lk. – http://www.folklore.ee/folklore/vol60
Vol. 61. 2015 / Guest editors: Aimar Ventsel & Art Leete. 207 lk. – http://www.folklore.ee/folklore/vol61/
Vol. 62. 2015. 280 lk. – http://www.folklore.ee/folklore/vol62/
29. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
Issue 4 / guest editor Daiva Vaitkevičiené. 2014. 148 lk. – http://www.folklore.ee/incantatio/04.html
30. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 9, No. 1. 2015 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/16/pdf_118/

31. Komi mütoloogia / Irina Iljina, Nikolai Konakov, Pavel Limerov ... [jt.] ; [tõlge: Nikolay Kuznetsov ja Asta Niinemets ; toimetajad Nikolay Kuznetsov, Asta Niinemets ja Kadi Sarv] ; Eesti Kirjandusmuuseumi Taduskirjastus, Eesti Folkloori Instituut. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2015 – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator15/ (Sator ; 15)
32. Kõikide üksilduste ajal : luulet aastatest 1967–2000 / luulevaliku koostanud: Hannes Varblane; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2015. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 7)
33. Lintrop, Ado. Loomisaja lood : uurimusi ja tõlkeid Põhja-Euraasia rahvaste usundist / toimetaja Mall Hiiemäe. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 328 lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused; 32) – http://kivike.kirmus.ee/meta/AR-15259-52730-86399/
34. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 15. 2015. Vabanumber / koostaja Marin Laak ; toimetajad: Kanni Labi, Tiina Saluvere. 198 lk. – http://www.methis.ee/arhiiv/methis-nr-15-kevad-2015
Nr. 16. 2015. Poeetika erinumber / koostajad Arne Merilai, Maria-Kristiina Lotman ; toimetaja: Kanni Labi. 205 lk. – http://methis.ee/arhiiv/methis-nr-16-sugis-2015

35. Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse = Traditional music, song games and dances of Muhu island : CD, DVD ja tekstivihik / kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015. 1 CD + 1 DVD + 35 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 9)
36. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.
Nr. 59. Medica IX. Tervisest ja toidust / külalistoimetaja Marko Uibo. 2015. 188 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr59/
Nr. 60. Usk, usund, rituaal / religioonisarja toimetaja Ringo Ringvee. 2015. 183 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr60/
Nr. 61. Ülo Tedre. 2015. 170 lk. 183 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr61/
Nr. 62 – 2015. 144 lk. http://www.folklore.ee/tagused/nr62/

37. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 29.–30. aprill 2015 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseum, 2015 –http://www.erm.ee/UserFiles/Noorte_teesid2015_trykki.pdf
38. Rummo, Paul-Eerik. Võrk, silmad ja sõlmed / luulevaliku koostanud: Paul-Eerik Rummo; heli: Jaan Tamm (Eesti Kirjandusmuuseum). Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2015. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 8)
39. Vadja ja isuri rahvalaulud / MTÜ Rahvalauluselts Hellero, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostaja Janika Oras, toimetaja Kadi Sarv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/vadjaisuri/ee/
40. Хоппал, Михай. Шаманы, культуры, знаки [Võrguteavik] / Михай Хоппал ; редактор и составитель Николай Кузнецов ; редактор серии Маре Кыйва ; перевод Николай Кузнецов ; дизайн: Андрес Куперьянов ; Научное издательство ЭЛМ. Тарту : Научное издательство ЭЛМ, 2015. 239, [1] lk. (Sator ; 14) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator14/Koostööväljaanded

41. Eesti imemuinasjuttude kuldraamat / koostanud: Risto Järv, Reeli Reinaus, Kärri Toomeos-Orglaan. Tallinn : TEA Kirjastus, 2015. 240 lk.
42. Estonian folktales : the heavenly wedding / compiled by Piret Päär & Anne Türnpu ; [translated by Heili Einasto ... [et al.] ; editorial staff: Risto Järv, Lembi Loigu (main editors) ... [et al.] ; commentaries by Risto Järv, Kristi Salve. Tallinn : Varrak, 2015. 157 lk. 2nd rev. ed.
43. Good Estonia droodles : more than 100 droodles / cooperation with Estonian Folklore Archives, Department of Folkloristics Estonian Literary Museum ; compiled Piret Voolaid ; graphic design illustration: Siret Tarvis and Markus Tõnisson. [Tartu] : Loovhoog, 2015. 15 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.
44. Head Eesti mõistatused : vanamehe-eri : 16+ / valminud koostöös EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonnaga. [Tartu] : Loovhoog, 2015. 16 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.
45. Head Eesti vanasõnad : üle 600 vanasõna / valminud koostöös EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonnaga ; koostanud : Piret Voolaid ; kujundanud ja pildid joonistanud: Markus Tõnisson. [Tartu] : Loovhoog, 2015. 50 eraldi l. mängukaarte karbis : ill.
46. Hiiemäe, Reet. Armastus Eesti rahvapärimuses / Reet Hiiemäe ; toimetanud Egle Pullerits. Tallinn : Pegasus, 2015. 213 lk.
47. Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming / ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming, Estonian Literary Museum ; general editor Mare Kõiva. Tartu : ISFNR Committee on on Charms, Charmers and Charming.
Issue 4 / guest editor Daiva Vaitkevičiené. 2014. 148 lk. [ilmus 2015]
48. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 9, No. 1. 2015. 160 lk.
49. Kõiva, Mare. Eesti loitsud / Mare Kõiva ; toimetanud ja eessõna: Veronika Kivisilla. Tallinn : Pegasus, 2015. 2. 296 lk. 2. täiend. tr.
50. Ludzas igauņu pasakas / [redaktore Sandra Godiņa] ; no igauvu valodas tulkojis Guntars Godiņš. [Rīga] : Mansards, 2015. 542 lk.
51. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 15. 2015. Vabanumber / koostaja Marin Laak ; toimetajad: Kanni Labi, Tiina Saluvere. 198 lk.
52. Mina, õpetaja : valik eesti õpetajate mälestusi elust ja koolist aastatel 1940–2010 / [koostaja ja toimetaja Rutt Hinrikus ; kujundaja Kalle Müller]. [Tallinn] : Hea Lugu, 2015. 367 lk.
53. Minu lamp põleb : Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus 1947–1970 / koostanud Kristi Metste ja Eve Annuk. Tallinn : Varrak; Eesti Kirjandusmuuseum, 2015. 303 lk.
54. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartu, 29.–30. aprill 2015 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2015. 24 lk.
55.Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu.
Vol 19, No 3. 2015. 203–307 lk. – http://www.eap.ee/26453/
Vol 19, No 4. 2015. 308–402 lk. – http://www.eap.ee/26788/
56. War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s) / Estonian Literary Museum ; Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; (ed.) Dagnosław Demski, Liisi Laineste, Kamila Baraniecka-Olszewska. Budapest : L'Harmattan Budapest 2015. 463 p.
57. Võlus ja vaimus, valguses ja varjus : Mari Saadi maailm / Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus ; koostajad Piret Viires, Virve Sarapik ; toimetaja Mari Laaniste. Tallinn ; Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 168 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist ; 5)