Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Komi rahvaluulet II. Kogunud P. Ariste

komi_luule.jpg

Autor: Nikolai Kuznetsov

ISBN: 9949-418-11-9

Välja antud: 2006

Raamat sisaldab Eesti Rahvaluule Arhiivis hoitavat komi etnograafilist ainestikku, mida on kogunud Paul Ariste 1941. aastal komi sõjavangidelt. Enamik tekste pärineb Aleksei Rakovilt, kes on kirjutanud neid 20. sajandi 20-30ndatel aastatel kasutusel olnud nn. Molodtsovi kirjas. Detailsetele sürja talupojakultuuri ja vanema eluolu kirjeldustele on ta lisanud ka rohkesti jooniseid ja skeeme. Originaaltekstid on varustatud tõlgetega eesti, vene ja inglise keelde. Raamat sisaldab ka Paul Aristele saadetud Rakovi kirju ja mõningaid tekste teistelt informantidelt.
Väljaannet on toetanud Hõimurahvaste Programm ning Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus.

Valdkonnad: