Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kihnu tantsud

kihnu_esikaas.jpg

Autor: Ingrid Rüütel, Sille Kapper

ISBN: 978-9949-544-59-2

Välja antud: 2015

Koostajad Ingrid Rüütel ja Sille Kapper
Teaduslik toimetaja Ingrid Rüütel
Tantsukirjelduste koostaja Sille Kapper
Viiside noodistajad Edna Tuvi, Krista Sildoja, Ingrid Rüütel
Keeletoimetaja ja noodigraafika teostaja Edna Tuvi
Küljendaja ja kujundaja Pille Niin
496 lk, kõva köide

Raamat annab põhjaliku ülevaate tantsude ajaloost, tantsimise funktsioonidest, tavadest ja olukordadest Kihnu saarel. Väljaanne sisaldab käsikirjalisi materjale, intervjuusid heli- ja videosalvestistelt, kirjavahetuse teel saadud andmeid ning filmi- ja videosalvestuste põhjal koostatud tantsukirjeldusi ja saatemuusika noodistusi. Raamatus on kokku enam kui kolmekümne tantsu teisendeid eri aegadest. Pärimustantsud on osa kihnlaste elust ning identiteedi tähtis faktor eriti naiste jaoks. Traditsiooni kannavad edasi ka lapsed.

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: