Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Petzoldt, Leander. Maagia : tekkelugu, maailmapilt, uskumused, rituaalid / Leander Petzoldt ; [tõlge ja] peatükk maagiapärimusest Eestis: Reet Hiiemäe ; [kujundaja Andrus Tins]. ]. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus : Eesti Folkloori Instituut, 2015. 191 lk.

Maagia juured ulatuvad kaugele eelajaloolistesse aegadesse, kuid samas on maagiavõtetel oma koht ka moodsa inimese igapäevaelus. Käesolev raamat on eriline selle poolest, et see käsitleb maagiafenomeni kultuuriteadlase vaatevinklist. Austria etnoloogiaprofessor Leander Petzoldt annab
kompaktse ülevaate maagilise maailmapildi põhialustest ja õhtumaise maagia kahe olulisema suuna väljakujunemisest: maagilis-demonoloogilisest traditsioonist koos selle spiritistlike ja okultistlike avaldumisvormidega ning loodusfilosoofilisest liinist, mis rajas alkeemiliste otsingute kaudu teed tänapäevastele loodusteadustele. Autor tutvustab Euroopa mõtlemise ajaloo seisukohalt olulisi maagiaraamatuid ning avab mitmesuguste nõidusvõtete ja rituaalide sisu ja tausta. Eesti usundiuurija Reet Hiiemäe on raamatule lisanud konkreetsemalt eesti pärimuse maagilistele uskumustele ja nende kujunemisloole keskenduva peatüki.

Valdkond: