Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Iiuma vägimihe Leigri seiklused

Leigri_seiklused.jpg

Autor: Jegard Kõmmus, Kahrut-Silvester Vilbaste

ISBN: 978-9949-544-74-5

Välja antud: 2015

Kogu pere jütu-, värvi ja mänguraamand Iiuma Emasde murragus ja eesti keeles
Autor Jegard Kõmmus
Kunstnik Kahrut-Silvester Vilbaste
Koostaja Helen Kõmmus
Toimetajad Sende Lipu ja Taive Särg
Kujundaja ja küljendaja Krista Saare
24 lk, pehme köide

Raamat on lastepärane mugandus ja edasiarendus Jegard Kõmmuse Emmaste murrakus muistendikogumikust „Iiu Leiger“ (2015). Siit leiab 9 toredat lugu ja 27 lõbusat värvimispilti Hiiumaa vägimehe Leigri juhtumistest, põneva lauamängu „Leigri jalajälgedes mööda Hiiumaad“, murdekeelse piltsõnastiku vanadest Hiiumaa asjadest ja värviküllase tutvustuse Hiiumaa seelikutriipudest. Hiiumaa kirjaniku ja rahvaluulekoguja Jegard Kõmmuse jutustatud ja Tartu kunstniku Kahrut-Silvester Vilbaste joonistatud seikluslikud Leigri lood on paralleelselt Emmaste murrakus ja eesti keeles. Kujunduses on kasutatud Liia Lüdig-Algvere akvarelle.

Valdkonnad: