Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Väike linnuraamat rahvapärimusest

vlinnuraamat.jpg

Autor: Mall Hiiemäe

ISBN: 9789949544936

Välja antud: 2016

Koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe
Illustratsioonid: Mari Hiiemäe
Korrektuur: Kadri Tamm
Küljendus ja kujundus: Pille Niin
224 lk, pehme köide
Väljaanne on läbi müüdud. 2020. a. ilmus raamatust 3. trükk.

Käesoleva raamatu tegelasteks olen valinud linnud meie õuest ja aiast, põllult ja aasalt, metsast ja soost, rannalt ja vete pealt sellistena, nagu nad rahvapärimuses esindatud on. Võib ütelda, et muistses maailmapildis on linnud inimesele otsekui omataolised.
Linnud on sõnumitoojad, olgu ilmaprognoosi või tulevaste aastaaegade, loodusandide, viljasaakide, sõdade, samuti ka perekonnaelu tähtsündmuste – sünni, abiellu astumise või surma kohta.
Linnutundmist vahendavad Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudes leiduvad loodususkumused, tekke- ja seletusmuistendid, legendid, loitsud, vanasõnad, mõistatused, regilaulud, linnuhäälte jäljendused, põllunduse ning karjanduse teemalised kirjeldused.
Mall Hiiemäe


Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: