Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kahe vahel: artikleid kirjandusest ja elulugudest

Kahe-vahel-kaas1.jpg

Autor: Rutt Hinrikus

ISSN: 1406-7838

ISBN: 978-9949-544-94-3

Välja antud: 2016

Hind: 12.00 EEK

Selles raamatus saavad kokku Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kauaaegse töötaja Rutt Hinrikuse meelisteemad: kirjanduslugu ja elulood. “Kahe vahel” toob lugejateni 17 pikemat käsitlust, mis on valitud autori enam kui 400 kirjatööst hulgast. Artiklite aluseks on kultuurilooliste materjalide ja kirjandusteoste põhjalik tundmine. Mitmed artiklitest on kirjutatud saatesõnadeks põnevate arhiivileidude, mahukamate kirjavahetuste või päevikute publikatsioonidele. Teiste kirjutamise ajendiks on olnud kirjanike isikuarhiivide jõudmine Eesti Kirjandusmuuseumisse, mis võimaldas vaadelda autori loomingut tema eluloo kontekstis. Siit leiame käsitlused Marie Underist ja Ants Laikmaast, Reed Mornist, Ain Kalmusest, Helga Nõust, Asta Willmannist, Karl Ristikivist ja teistest.
Kirjanduslooliste käsitluste kõrval sisaldab kogumik esindusliku valiku eluloouurimuslikke artikleid. Aastakümnete jooksul kasvanud elulugude kogu on andnud ainet ülevaatlikumale analüüsile Eesti mälustrateegiatest läbi aegade, Eesti elulugude kogu kujunemisest ja tulevikuperspektiividest. Koondatuna ühtede kaante vahel moodustavad artiklid tervikkäsitluse, mis kirjutab uuesti läbi mitmed eesti kirjanduse ja kultuuriloo peatükid.
Raamatusse on lisatud Rutt Hinrikuse personaalbibliograafia 2006-2016 (Merike Kiipus), nimeregister (Eda-Kai Simmerman) ja ingliskeelne Summary (Tiina Ann Kirss). Väljaande juhatab sisse Marin Laagi saatesõna.

Valdkonnad: