Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Igal lapsel oma õnn. Sünniuskumused

igallapsel.jpg

Autor: Reinaus, Reeli (koost. ja toim.)

ISBN: 978-9949-586-20-2

Välja antud: 2017

Koostanud ja toimetanud Reeli Reinaus
Kujundanud Kristel Kink
Keeletoimetaja Inge Annom
Projekti juht Risto Järv

144 lk, kõva köide

Elusündmuste või ühest sotsiaalsest staatusest teise siirdumise puhul on levinud kaks peamist käitumisviisi – esmalt on püütud tulevikku erinevate märkide vaatlemise abil ette ennustada ning seejärel proovitud seda võimalikult soodsas suunas juhtida.
Kaunilt kujundatud kinkeraamatus on esitatud väike valik lapse sünniga seotud uskumusi ja tulevikku mõjutavaid maagilisi võtteid Eesti Rahvaluule Arhiivist.


Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: