Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Hiiumaa meremees jutustab

HiiumaaMeremees.jpg

Autor: Jegard Kõmmus

ISBN: 978-9949-586-19-6

Välja antud: 2016

Hiiumaa meremehe, kirjaniku ja koduloolase Jegard Kõmmuse (1914–1988) kogumik “Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost I” sisaldab 1960.–1980. aastatel põhjalikult, mitmekülgselt ja kaasahaaravalt kirja pandud Eesti, sh Hiiumaa–Emmaste mereajalugu ja mälestusi aegade algusest kuni 1940. aastani. Uurimuste osas on tõsiasju Hiiumaa purjelaevastiku saamisest ja saatusest, andmeid rannarahva ja meremeeste omaaegsest argielust, pärimust kohalikust ja rahvusvahelisest merekultuurist ning nende seostest. Olulise osa raamatust moodustavad autori üksikasjalikud ja seikluslikud mälestused aastatel 1929–1939 kodu- ja maailmameredel sõidetud ajast. Avaldatud tekstid ja fotod on pärit Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Hiiumaa Muuseumi, Sõru Muuseumi, Eesti Meremuuseumi ning Jegard Kõmmuse järeltulijate kogudest. Kogumik on illustreeritud autori detailsete joonistega. Jegard Kõmmuse poolt rannarahva pärimuse ja oma mälestuste põhjal kirja pandud mahukas ja unikaalne osa Eesti merekultuuri ajaloost on austusavaldus endisaegsetele vapratele ja ettevõtlikele meremeestele ning tunnustus Hiiumaale kui põlisele ja väärikale meresaarele.

Koostaja ja toimetaja: Helen Kõmmus
Keeletoimetaja: Kanni Labi
Korrektor: Inge Annom
Kujundus ja küljendus: Pille Niin
Käsikirjade skaneerijad: Tuuli Otsus, Helen Kõmmus
Tekstide sisestajad: Anneli Vilbaste, Martiina Viil, Marie Lilleleht, Helen Kõmmus
Inglise keelde tõlkijad: Marie Lilleleht, Leila Holts-Smithson
Konsultandid: Bruno Pao, Tiina Tael

528 lk, kõva köide

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: