Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Ristteel. (Pro Folkloristika XVIII)

PF18.jpg

ISSN: 1408-3808

ISBN: 978-9949-586-34-9

Välja antud: 2017

Väljaandesse on koondatud valik uurimusi, mis põhinevad noorte folkloristide ja etnoloogide kevadkonverentsil „Noorte hääled“ aastail 2013–2016 peetud ettekannetel. Esindatud on valdkonnad folkloristikast, etnoloogiast ja kunstiteadusest sotsiaal- ja kultuurantropoloogiani. Artiklites käsitletakse humanitaarteaduste rakenduslikku tulevikku, Komi identiteeti, Eesti mustlaste ja Venemaal elavate eestlaste eluolu, Eesti külaelu hääbumist, eestlaste laulupidude traditsiooni ning naise kujutamist muinasjuttudes.
Kaheksateistkümnenda „Pro Folkloristica“ pealkiri „Ristteel“ märgib kergemaid ja raskemaid valikuid, millega on pidanud silmitsi seisma nii noored uurijad oma teemaga tegeldes kui ka inimesed, kes on olnud nende huviorbiidis.

Toimetajad: Ave Goršič, Inge Annom
Keeletoimetaja: Inge Annom
Vene keele toimetaja: Nikolai Kuznetsov
Korrektuur: Kadri Tamm
Küljendus: Pille Niin
Kaanekujundus: Mari-Ann Remmel
116 lk, pehme köide

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: