Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Eesti mees ja tema sugu XIX sajandi Eesti lõppriimilises rahvalaulus

eesti mees.jpg

Autor: Ülo Tedre

ISBN: 9985-867-60-2

Välja antud: 2003

Hind: 60.00 EEK

Monograafia vaatleb 19. sajandil levinud ja eestlaste elu kujutavaid uuemaid rahvalaule ning vemmalvärsse, eeskätt nende ajaloolisi ja sotsiaalseid tagamaid, laulude vahendusel oma seisukohtade väljendamist, poliitika tegemist ja vastaspoole kohta laulude kirjutamist. Kirjutis valgustab rahvusliku liikumise tegelaste isiksusi ja käitumisstrateegiaid. Analüüsitakse laulude poeetikat ja vormiküsimusi, samuti autorsuse ja kirjaliku suulise-kirjaliku levimisviisi vahekordi.
Toimetaja ja järelsõna: Mare Kõiva.
Lisa: Ülo Tedre tööde bibliograafia, mille koostanud Karin Maria Rooleid.

Valdkonnad: