Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Pärnumaa laule ja lugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond (Mis on jäänud jälgedesse III)

MOJJ3.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISBN: 978-9949-586-53-0

Välja antud: 2017

Raamatu koostaja Ingrid Rüütel
Toimetaja Asta Niinemets
Viiside noodistajad Ingrid Rüütel (laulud) ja Krista Sildoja (pillilood)
Noodigraafika Edna Tuvi
Tekstide litereerijad Ingrid Rüütel ja Erna Tampere
Muusikatoimetaja Edna Tuvi
Murdekeele toimetaja Ellen Niit
Kujundaja ja küljendaja Krista Saare
496 lk, pehme köide


Kogumik jätkab sarja „Mis on jäänud jälgedesse“ ning sisaldab näiteid aastail 1960–1964 ja 1974 Põhja-Pärnumaalt, endise Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkonna alalt salvestatud rahvalauludest, juttudest ning pillilugudest. Suurim laulik oli Liisa Kümmel Tori kihelkonnast Ore külast. Oma muistsed regilaulud ja loitsud oli ta õppinud oma vanematelt Suure-Jaanis. Mitmesuguseid regilaule, samuti uuemaid riimilisi rahvalaule on jäädvustatud erinevatelt esitajatelt. Tõstamaa tuntumaid pulmalaulikuid oli Liisu Orik. Juttudes kohtame mütoloogilisi olendeid, nagu tõnn, kratt, katk, vanapagan, kurat, libahunt, luupainaja, kõneldakse ka nõidadest ja nõidumisest, targast ehk nõrkejast, ebatavalistest surnutest jm. Leidub ka kandle-, parmupilli-, lõõtsa- ja viiulipalasid, samuti näiteid Tõstamaa kapelli repertuaarist.

Väljaannet täiendab CD "Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid" (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 10).

Vaata lehekülgi raamatust!

Valdkonnad: