Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Pro Folkloristica

PF18.jpg

Viimane number: Ristteel. Toimetanud Ave Goršic, Inge Annom. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. 116 lk. ISBN 9789949586349

ISSN: 1406-3808

Ilmub alates: 1993

Sarjas publitseeritakse noorte teadlaste uurimusi, mida on tutvustatud noorte folkloristide ja etnoloogide traditsioonilisel kevadkonverentsil. Esindatud on ka teised kultuuri-uuringute valdkonnad, nagu ajalugu, semiootika, kirjandus- ja keeleteadus. Uurimuste allikmaterjalideks on nii arhiivitekstid ja -salvestised kui ka autorite kogutud välitöömaterjalid. Artiklites on sageli rakendatud eesti folkloristika kontekstis uudseid teooriaid ja meetodeid allikainese tõlgendamisel ning eksperimenteeritud selliste valdkondadega, mis seni uurijate huvisfääri pole kuulunud.

Peatoimetajad: Ave Goršic, Inge Annom

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/NT/

Indekseeritud:
Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography

Kontakt:
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 737
e-post: era@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2017

2013

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993