Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae Antiquae VI: Eesti loitsud

Ilmub alates: 2018

Mitteperioodiline. F-seeria.

"Eesti Loitsud" kuulub alaseeriana Jakob Hurda (1839-1906) algatatud "Monumenta Estoniae Antiquae" sarja. VI seerias avaldatakse eesti loitse ja nendega seotud materjale. Tegemist on tekstikriitilise väljaannete sarjaga, milles uurimusliku osa kõrval on tähelepanu tüpoloogiliselt korrastatud tekstidel, mida esitatakse vajadusel koos kommentaaride ja ristviidetega. Väljaande juurde kuuluvad registrid ja sõnastik, raamat on illustreeritud fotode, jooniste ja levikukaartidega. Kuigi avaldamisele tulevad kõik fikseeritud tekstid, on mahukad vähevarieeruvad tekstikorpused (nt üle 2100 teksti valusõnu) esindatud tiiteltekstide, levikukaartide ja statistiliste andmete vahendusel; selliste tekstide täielik korpus muutub veebis kättesaadavaks aadressil http://www.folklore.ee/loitsud.
Loitsude sisu ja funktsioneerimist käsitlev uurimuslik osa aitab portreteerida ja selgitada tekstide sisu, nende keelepiire ületavat levikut, seoseid suulisuse, kirjalikkuse ja trükisõnaga, tõlkimisviise ja kasutamise iseärasusi. Ajalooliselt poolelt esitatakse ülevaateid loitsude kogumise, avaldamise ja uurimise loost. Ontoloogiate seisukohast on huviväärsed alaliigi olemusega seotud struktuurimudelid, üldisemad traditsiooni seaduspärasused ja müüdilooga seotud erijooned.

Peatoimetaja: Mare Kõiva

Toimetuskolleegium:
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Aigars Lielbardis (Läti Rahvaluule Arhiiv)
Eva Pocs (Ungari TA Etnoloogia Instituut)
Jonathan Roper (Tartu Ülikool)
Kristi Salve (Eesti Kirjandusmuuseum)
Tatjana Volodina (Valgevene RTA Valgevene Keele, Kultuuri ja Folkloori Instituut)

Kontakt:
Mare Kõiva
Vanemuise 42
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 50002, Eesti
Tel.: +372 7377730
Faks: +372 7377706
e-post: mare@folklore.ee