Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Loodusteaduste ja looduspärimuse vahel

Gustav Vilbaste 120. sünniaastapäevale pühendatud konverents, 16.–17.09.2005 Tartu-Kuusalu

Ilmumisaeg: 2005

Korraldajad ELUS’i Jakob von Uexkülli keskus ja EKMi Eesti Rahvaluule Arhiiv.

http://www.folklore.ee/rl/era/uudis/vilbaste.htm