Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents 2006

Ilmumisaeg: 2006

Korraldajad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum.

http://www.folklore.ee/rl/era/nt/nt2006.htm