Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Oskar Kallase päev

XXI eesti raamatuteaduse konverents 25. oktoobril 2006

Koostaja: Merike Kiipus. Toimetaja: Heino Räim

ISBN: 9949-418-60-7

Ilmumisaeg: 2006