Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Tsensuur ja enesetsensuur

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2006 1.–2. novembril Rõuge vallas Koke külalistemajas

tsensuur.jpg

Koostaja: Piret Voolaid

ISBN: 978-9949-418-62-6

Ilmumisaeg: 2006

Konverentsil “Tsensuur ja enesetsensuur” (kontroll ja enesekontroll) käsitletakse tsensuurinähtusi, mis hõlmavad ilukirjanduse ja professionaalse kunsti kõrval teiste tsensuuriliikide ehk religioosse, moraalse ja poliitilise tsensuuri käsitlusi ning reaktsioone tsensuurile. Sotsialismi ja postsotsialismi perioodide kõrval on vaatlusalune ka 19. sajandi ja 20. sajandi algus.

http://www.folklore.ee/tippkeskus/tsensuur/teesid.pdf