Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Folk Narrative Theories and Contemporary Practices

14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). July 26–31, 2005

Ilmumisaeg: 2005