Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10"

haldjas10tees.jpg

Koostaja: Piret Voolaid

ISBN: 9949-418-31-3

Ilmumisaeg: 2005

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond korraldas 15.-16. detsembril 2005. aastal Marguse Puhkekeskuses Nüplis folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10".

Konverentsiga tähistati kümne aasta täitumist esimese ja seni ainsa folklooriserveri käivitamisest Eestis. 1995. aasta detsembrikuus sündinud Haldja serveris (http://www.folklore.ee) asuvad praegu jooksva erialase infoveebi kõrval soome-ugri rahvaste folkloori- ja usundileheküljed, teatmikud, andmebaasid, elektroonilised väljaanded, teadusajakirjad Folklore ja Mäetagused, teoreetiliste erialaartiklite tõlked. Ühtlasi sümboliseerib Haldjas eesti folkloristikas kümmet "arvutiaastat", mis on ühelt poolt hõlbustanud rahvaluuleuurijate tehnilist tööd (väljendub paberkandjal, eriti aga virtuaalselt ilmuvate väljaannete enneolematult suures hulgas, samuti folklooriarhiivide jäädvustamises, säilitamises ja kogutu kättesaadavaks tegemises arvutite ja võrguühenduse toel) ning teiselt poolt sünnitanud uue uurimisobjekti elektroonilise folkloori näol. Konverentsi eesmärk oli heita põgus tagasivaade kümne aasta jooksul arvutitega seotud arenguteedele eesti folkloristikas, otsida uusi huvitavaid teoreetilisi ja praktilisi võimalusi, mida infotehnoloogilises kultuurisituatsioonis edasistes uurimissuundades järgida.

Konverentsil osalesid (kas ettekandega või ilma) praktiliselt kõik olulisemad eesti teadlased, kelle folkloristlikud uurimishuvid ja -väljundid on väheselgi määral seotud elektroonilise maailmaga.