Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

POST-SOCIALIST JOKELORE: ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ

Koostaja: Arvo Krikmann

ISBN: 978-9949-418-71-8; Internet: 978-9949-418-70-1

Ilmumisaeg: 2007

International symposion. January 15th–16th 2007.
Postsotsialistlike riikide juhtivate humanitaar- ja sotsiaalteadlaste sümpoosioni teesid kaasaegse – eelkõige poliitilise – anekdoodi sotsiaalse staatuse, sisu ja vormi problemaatikast. Teesid on paralleelselt inglise ja vene keeles.
veebis: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/joke07/teesid.pdf