Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

MEDICA IV.

Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life, March 23 – 24, 2007

medica4.jpg

Koostaja: Renata Sõukand

ISBN: 978-9985-9812-0-7

Ilmumisaeg: 2007

Interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise konverentsi teesid. Sarja neljanda konverentsi temaatika käsitles etnobotaanikat ja rahvameditsiini. Teese saab võrgustlugeda aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIV/